به قول دخترعمه...

  • ۱۷:۲۷

بعد از کشیدن کارت و گرفتن جعبه کفش، این مصرع ناخودآگاه روی لبم جاری شد:

من به چشم خویشتن دیدم ک جانم می رود!


+ عامل فرار کردن جان من!

+ همانا پول به سختی به دست آمده و به آسانی خرج می شود :|

  • ۲۰۲
به خودت ایمان داشته باش،
تو قوی ترین شخص زندگی خودت هستی ؛)
Designed By Erfan Powered by Bayan