امروز فهمیدم

  • ۰۰:۲۳
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۱۵۶

بکریت

  • ۱۱:۵۴
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۱۲۸

set

  • ۱۲:۳۹
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۱۱۶

قلبم

  • ۲۱:۱۰

توی قفسه ی سینه ام ، 

یه جایی همون وسط ها ، 

درد می کنه ؛

می سوزه ؛

خون گریه می کنه .

  • ۱۳۳

فکر می کردم ...

  • ۲۰:۰۸
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۸۴
به خودت ایمان داشته باش،
تو قوی ترین شخص زندگی خودت هستی ؛)
Designed By Erfan Powered by Bayan