درباره ی هوپ...

 یک مهردخت کاملا معمولی، 
با یک زندگی کاملا معمولی تر از نظر دیگران ولی از نظر خودش خیلی خاص؛
 شاید هم برعکس! با یک زندگی خیلی خاص از نظر دیگران ولی از نظر خودش کاملا معمولی!

مهم نیست چقدر شب تاریک است،
خورشید دوباره
طلوع خواهد کرد...

مهم نیست چقدر اندوهت عمیق است،
زمانی که دلت به نور خدا
روشن باشد،
قلبت دوباره لبخند
خواهد زد...
؛)

# امید(هوپ) وار باشیم

به خودت ایمان داشته باش،
تو قوی ترین شخص زندگی خودت هستی ؛)
Designed By Erfan Powered by Bayan