سرگرمی

  • ۱۵:۲۶


مادرم همیشه می گفت؛ یک زن هرگز نباید وقت داشته باشد، باید دائم کار کند. وگرنه به محض اینکه بیکار شود، فورا به عشق فکر خواهد کرد!


 #دفترچه ممنوع

 #آلبا_دسس_پدس 

  • ۸۶
به خودت ایمان داشته باش،
تو قوی ترین شخص زندگی خودت هستی ؛)
Designed By Erfan Powered by Bayan